Hizmetlerimiz Sayfasına Geri Dön

Patent

6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde; teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması (dünya çapında), buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilmektedir. Patent tescili ile başvuru sahibi tescile konu ürün üzerinde 20 yıllık tekel hakkı elde etmektedir.   

Faydalı Model

Faydalı Model koruması ise gene 6769 sayılı SMK kapsamında; buluşlara yeni olması (dünya çapında) ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla verilmektedir. Faydalı model tescilini patent tescilinden ayıran temelde iki özellik bulunmaktadır:


   - Birincisi faydalı model tesciline konu buluş proses ve/veya bir proses sonucu elde edilmiş bir kimyasal formülizasyon olamaz.

   - İkinci farklılık ise başvurunun değerlendirilmesinde buluş basamağı kriterinin aranmamasıdır. Faydalı model tescili ile başvuru sahibi tescile konu ürün üzerinde 10 yıllık tekel hakkı elde etmektedir.   

Hem Patent hem de Faydalı Modeller için;

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yapılmış olan patent/faydalı model tescil başvuruları sizi sadece Türkiye coğrafi sınırları içinde korumaktadır. Tescil ile koruma sağlanmayan ülkelerde patent sahibi haklarından yoksun kalmaktadır. 


Yıllık koruma ücretlerinin patent ve faydalı modeller için düzenli olarak zamanında ödenmemesi tescilin iptaline sebep olmaktadır.


Milet-IP olarak; buluşların tescil edilebilirliği için araştırılma ve raporlama yapılması, patent tarifnamesi hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, patent başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı cevap ve görüş hazırlanması ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, yıllık koruma ödemelerinin ve patent kullanımıyla ilgili işlemlerin takibi konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.