Patent ve Marka Vekilliği Sınavı

image7

2015 yılı Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Ortak Soruları

  1- 554 sayılı KHK’ya göre, yeniliğin ve ayırt edici niteliğin değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  


A) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleriyle kıyaslanan tasarımların sadece farklı özellikleri dikkate alınır.  

B) Yeniliğin değerlendirilmesinde, tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.  

C) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcısı tarafından kamuya sunulursa tasarımın yeniliği ve ayırt edici niteliği etkilenmez.  

D) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu dikkate alınır.  

E) Bir tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.    


Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu soru hem 554 sayılı Mülga KHK hem de 6769 sayılı SMK için geçerliliğini korumaktadır.  - Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir. (6769 sayılı SMK 56/4-b) - Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez. (6769 sayılı SMK 57/2) - Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır. (6769 sayılı SMK 56/6) -  Bir tasarımın aynısı; Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. (6769 sayılı SMK 56/5-a ve b) 

  2- Aşağıda 554 sayılı KHK’da öngörülen sürelerle ilgili ifadeler yer almaktadır. Doğru ifadeler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?  


1. Yayın erteleme en çok 18 aya kadar talep edilebilir.  

2. Rüçhan hakkı talebi, yurtdışında yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan başvurularda geçerlidir.  

3. Rüçhanlı başvurularda, rüçhan belgesi başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde TPE’ye sunulmalıdır.  

4. Tasarım tesciline itiraz süresi yayın tarihinden itibaren 6 aydır.  

5. Tasarım tesciline yapılan itiraza karşı görüş bildirme süresi itirazın tebliğ tarihinden itibaren 1 aydır.    


     A) 2 ve 4  

     B) 4 ve 5  

     C) 1, 3 ve 4 

     D) 1, 3 ve 5  

     E) 2, 4 ve 5 


Bu soru için doğru cevap E seçeneğidir. Bu soru hem 554 sayılı Mülga KHK hem de 6769 sayılı SMK için geçerliliğini korumaktadır.  Tasarımlar için yayım erteleme talebi başvuru veya varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere otuz ay süreyle yapılabilir. Rüçhanlı başvurularda rüçhan belgesi başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde TPE’ye sunulmalıdır. Dolayısı ile 1. ve 3. maddeler yanlıştır.     

Ayrıca unutulmamalıdır ki; 6769 sayılı SMK İle tasarımlarda ilan süresi 3 aya indirilmiştir. Dolayısı ile 2. madde güncel kanunda yanlış olarak değerlendirilecektir.