image68

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.   


Marka tescili,10 yıllık periyotlarla yenilenmek sureti ile; marka sahibine sınırsız koruma sağlamaktadır. Ancak süre yenileme ücretlerinin düzenli olarak zamanında ödenmemesi tescilin iptaline sebep olmaktadır.   


Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yapılmış olan marka tescil başvuruları sizi sadece Türkiye coğrafi sınırları içinde korumaktadır. Tescil ile koruma sağlanmayan ülkelerde marka sahibi haklarından yoksun kalmaktadır.  


Milet-IP olarak; tescile konu markanın sınıflarının belirlenmesi, ön benzerlik araştırmasının yapılması ve tescile uygunluğunun değerlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, marka başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, benzer markaların tespiti ve itiraz edilmesi, yenileme, lisans ve devir işlemleri konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.