Hakkımızda

Deniz CABBAR ÖRNEK

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı Patent ve Marka Vekili olarak, Sınai Mülkiyet alanında patent ve faydalı model belgesi, marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile alan adları konularında ulusal ve uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin köklü sektör deneyimine sahiptir.  


Milet-IP şirketinin kurucu ortağı olarak sektör deneyim ve bilgi birikimini kendi firmasında müvekkillerine sunmayı hedeflemektedir. 


Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunudur. Patent ve Marka vekilliğinin yanı sıra Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde yeminli bilirkişi olarak görev almaktadır.  

Kübra ÖNEM

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı Marka Vekili olarak, Sınai Mülkiyet alanında marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile alan adları konularında ulusal ve uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin köklü sektör deneyimine sahiptir. 

Özellikle yurtdışı müvekkillerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ve tescil sonrası işlemleri ile yurt dışı başvuru süreçlerini yönetme konularında tecrübe sahibidir. 


Milet-IP şirketinin kurucu ortağı olarak sektör deneyim ve bilgi birikimini kendi firmasında müvekkillerine sunmayı hedeflemektedir.  


Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Marka vekilliğinin yanı sıra Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde yeminli bilirkişi olarak görev almaktadır.