image24

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunda yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.  


Milet-IP olarak; başvurunun tescile uygunluğunun değerlendirilmesi ve yorumlanması, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, coğrafi işaret ve/veya geleneksel ürün adı başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.